• Thakarum iee jeevitham (തകരും ഈ ജീവിതം രക്ഷിപ്പാൻ ക്രൂശിതനായവനെ)
 • Thamasamamo natha varanay (താമസമാമോ നാഥാ വരാനായ് താമസമാ)
 • Thamasamo varavine en kathane (താമസമോ വരവിന് എൻ കാന്തനേ)
 • Thamperin thaalathode (തമ്പേറിൻ താളത്തോടെ)
 • Than karaviruthinaal namme menanja (തൻ കരവിരുതിനാൽ നമ്മെ മെനഞ്ഞ)
 • Than nithya snehathaal (ha ethra) (തൻ നിത്യ സ്നേഹത്താൽ നാഥൻ)
 • Thangum karangal ellaam (താങ്ങും കരങ്ങൾ എല്ലാം മാറിടുമ്പോൾ)
 • Thangum karangal unde (താങ്ങും കരങ്ങളുണ്ട് നിന്റെ ഹൃദയം തകരുമ്പോൾ)
 • Thanguvan arume enikilla (താങ്ങുവാനായ് ആരുമെ)
 • Thanne snehikkunnavarkkaay (തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കായ് നാഥൻ കരുതുന്നത്)
 • Thanneduka nin krupaavarangal (തന്നീടുക നിൻ കൃപാവരങ്ങൾ)
 • Thathante maarvalle (താതന്റെ മാർവ്വല്ലേ ചൂടെനിക്ക്)
 • Thathante maarvalle chudeniku (താതന്റെ മാർവ്വല്ലേ ചൂടെനിക്ക് താതന്റെ)
 • Thedivanno doshiyam enneyum (തേടിവന്നു ദോഷിയാം എന്നെയും എന്നെയും)
 • Thee kathika ennil thee kathika swargeeya (തീ കത്തിക്ക എന്നിൽ തീ കത്തിക്ക)
 • Thei thei thaka thei thei (chundil padam daivathin) (തെയ് തെയ് തക തെയ് തെയ് തോം-ചുണ്ടിൽ)
 • Thejassil yeshuvin ponmukham njan kanum (തേജസ്സിലേശുവിൻ പൊൻമുഖം ഞാൻ കാണും)
 • Thejassin prabhayerum nattilende (തേജസ്സിൻ പ്രഭയേറും നാട്ടിലെന്റ)
 • Thellum njan patharuka illa (തെല്ലും ഞാൻ പതറുകയില്ല)
 • Thenilum madhuram then kattayekkaal (തേനിലും മധുരം തേൻ കട്ടയെക്കാൾ)
 • Thenilum madhuram vedamalla (തേനിലും മധുരം വേദമല്ലാതി-ന്നേതുണ്ടു ചൊൽ)
 • Thirayum kaattum kolum (തിരയും കാറ്റും കോളും എൻ മനസ്സിൽ)
 • Thirukkaram pidichenne nadathidum (തിരുക്കരം പിടിച്ചെന്നെ നടത്തിടും ധരിയിൽ)
 • Thirukkarathaal thiruhitham pol (തിരുക്കരത്താൽ തിരുഹിതം പോൽ)
 • Thirukkarathaal vahichu enne thiruhithampol (തിരുക്കരത്താൽ വഹിച്ചുയെന്നെ തിരുഹിതം)
 • Thirukkarathal thangi enne (തിരുക്കരത്താൽ താങ്ങി എന്നെ)
 • Thirumunpil kaazhcha (തിരുമുൻപിൽ കാഴ്ച വയ്ക്കുവാൻ)
 • Thirunama kerthanam paduvan (തിരുനാമ കീര്‍ത്തനം പാടുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ)
 • Thottu sugamakkum iya -Tamil (തൊട്ടു സുഖമാക്കും അയ്യാ യേശുവേ)
 • Thozhu kaikalode nin munpil (തൊഴുകൈകളോടെ നിൻ മുൻപിൽ)
 • Thozhukaikalode ninte munpil (തൊഴുകൈകളോടെ നിന്റെ മുൻപിൽ)
 • Thrikkarangal enne nadathum (തൃക്കരങ്ങൾ എന്നെ നടത്തും)
 • Thriyeka daivame vaazhthunnu (ത്രിയേക ദൈവമേ വാഴ്ത്തുന്നു)
 • Thriyeka daivathin mahathmyam (ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ മാഹാത്മ്യങ്ങൾ)
 • Thudacheduken kannuneer (തുടച്ചീടുകെൻ കണ്ണുനീർ)
 • Thumga prathapamarnna sreyeshu nayakane (തുംഗപ്രതാപമാർന്ന ശ്രീയേശുനായകനേ ഞങ്ങൾക്കു)
 • Thunayekan nadathidaan nee (തുണയേകാൻ നടത്തിടാൻ നീ)
 • Thunayenikkeshuve kuraviniyillathaal (തുണയെനിക്കേശുവേ-കുറവിനിയില്ലതാൻ അനുദിനം)
 • Udaya nashathram vanil ezunellarai (ഉദയനക്ഷത്രം വാനിൽ ഉദിച്ചിടാറായ് പ്രഭയേറും)
 • Udayavane ente priya yeshuve (ഉടയവനേ എന്റെ പ്രിയ യേശുവേ)
 • Udayavaneshuvennidayanallo (ഉടയവനെശുവെന്നിടയനല്ലോ)
 • Ulakatthin avasaana naal vareyum (ഉലകത്തിന്‍ അവസാന നാൾ വരെയും)
 • Ullaasamaay nadakkum sahodaraa (ഉല്ലാസമായ് നടക്കും സഹോദരാ! നല്ലപോൽ)
 • Ulppathiyil njanente (christ in bible) (ഉല്പത്തിയിൽ ഞാനെന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കരം)
 • Um azhagaana kangal-Tamil (ഉം അഴകാണ കൺകൾ എന്നൈ)
 • Ummai pola marave -Tamil (ഉമ്മയ് പോലെ മാറവേ നാൻ)
 • Unaram daiva sabhaye (ഉണരാം ദൈവസഭയേ)
 • Unarnezunelkkuka thirusabhaye (ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കുക തിരുസഭയെ)
 • Unarnnezhunnelppin thirusabhaye (ഉണർന്നെഴുന്നേൽപ്പിൻ തിരുസഭയേ)
 • Unarthapettavar evarum udan (ഉണർത്ത​പ്പെട്ടവർ ഏവരും ഉടൻ)
 • Unaruka neeyen athmave cheruka (ഉണരുക നീയെന്നാത്മാവേ ചേരുക)
 • Unaruka sabhaye balam darippin (ഉണരുക സഭയെ ബലം ധരിപ്പ‍ിൻ)
 • Unaruka sabhaye uyarthuka shirasse (ഉണരുക സഭയെ ഉയർത്തുക ശിരസ്സേ മണവാളൻ)
 • Unaruka viravil seeyon suthaye (ഉണരുക വിരവിൽ സീയോൻ സുതയെധരിച്ചുകൊൾക)
 • Unarvarulka inneram dava (ഉണർവരുൾക ഇന്നേരം ദേവാ ആത്മ)
 • Unarvin prabuve unarvin raja vannidane (ഉണർവ്വിൻ പ്രഭുവേ ഉണർവ്വിൻ രാജാ വന്നീടണെ)
 • Unarvin varam labhippaan (ഉണർവ്വിൻ വരം ലഭിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ വരുന്നു)
 • Undenikkaayoru mokshaveed indalaku (ഉണ്ടെനിക്കായൊരു മോക്ഷവിട് ഇണ്ടലകന്നു ഞാൻ)
 • Unnatha vilikku munpil (ഉന്നത വിളിക്കു മുൻപിൽ)
 • Unnathan nee athyunnathan nee (ഉന്നതൻ നീ അത്യുന്നതൻ നീ)
 • Unnathan shreeyeshu mathram (ഉന്നതൻ ശ്രീയേശു മാത്രം എന്നും വന്ദിതൻ)
 • Unnathan yeshu kristhuvin (ഉന്നതൻ യേശുക്രിസ്തുവിൻ നാമം)
 • Unnathanam yeshuvinkal aashrayam (ഉന്നതനാം യേശുവിങ്കൽ ആശ്രയം)
 • Unnathanamen divame (athbutha snehame) (ഉന്നതനാമെൻ ദൈവമേ(അത്ഭുതസ്നേഹമേ എന്നെ))
 • Unnathane uyarnnavane (ഉന്നതനെ ഉയർന്നവനെ സർവ്വാംഗ)
 • Unnathante maravil (ഉന്നതന്റെ മറവിൽ ഉയിർ പാലകന്റെ അരികിൽ)
 • Unnathanu padam sthrotha getham (ഉന്നതനു പാടാം സ്തോത്ര ഗീതം പാടാം ആത്മാവിൽ)
 • Unnathiyil nin sannidyamennum (ഉന്നതിയിൽ നിൻ സാന്നിദ്ധ്യമെന്നും)
 • Uraykkunnu sahodaraa ninachidil (ഉരയ്ക്കുന്നു സഹോദരാ നിനച്ചിടിൽ എന്റെ വാസം)
 • Uruki uruki prarthhichu uyarathil (ഉരുകി ഉരുകി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഉയരത്തിൽ)
 • Usha kaalam naam ezhunnelkkuga (ഉഷകാലം നാം എഴുന്നേൽക്കുക പരനേശുവെ)
 • Utavarum udayavarum kai (ഉറ്റവരും ഉടയവരും കൈ വെടിയും നേരം)
 • Utharavaaditham elkkuka sodarimaare (ഉത്തരവാദിത്തം ഏല്ക്കുക സോദരിമാരേ)
 • Utta snehithan yeshu (ഉറ്റ സ്നേഹിതൻ യേശു)
 • Uyarppin prabhathame ullathin (ഉയർപ്പിൻ പ്രഭാതമേ ഉള്ളത്തിൻ പ്രമോദമേ)
 • Uyarppin shakthi labichavar naam (ഉയർപ്പിൻ ശക്തി ലഭിച്ചവർ നാം)
 • Uyarthezunnetu halleluyah (ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു ഹല്ലേലുയ്യാ ജയിച്ചെഴുന്നേറ്റു)
 • Uyarthidum njan ente kankal thuna (ഉയർത്തിടും ഞാൻ എന്റെ കൺകൾ തുണയരുളും)
 • Uyirppin jeevanal nithyajeevan nalkum (ഉയിർപ്പിൻ ജീവനാൽ നിത്യജീവൻ നൽകും)
 • Uyirrthezhunntavane (ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റവനെ)
 • Va va yeshunatha (വാ വാ യേശുനാഥാ വാ വാ സ്നേഹനാഥാ)
 • Vachanam daiva vachanam (വചനം ദൈവ വചനം അതു)
 • Vachanam thiruvachanam (വചനം തിരുവചനം നമ്മിൽ വളരട്ടെ)
 • Vagdatha nattilen vishramamam (വാഗ്ദത്ത നാട്ടിലെൻ വിശ്രമമാം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ)
 • Vagdatham chyathavan vaakkumarumo (വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ വാക്കുമാറുമോ)
 • Vagdathangal thannu poyavane (വാഗ്ദത്തങ്ങൾ തന്നു പോയവനെ)
 • Vagdathangal ullathinal halleloyyaa (വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ – ഹല്ലേലൂയ്യാ)
 • Vagdathangalil vishvasthan vaakku (വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തൻ)
 • Vakku paranjal marathavan (വാക്കു പറഞ്ഞാൽ മാറാത്തവൻ)
 • Vakkukalum en chinthakalum (വാക്കുകളും എൻ ചിന്തകളും കൃപയോട് കൂടിയത്)
 • Valaram yeshuvil valaram (വളരാം യേശുവിൽ വളരാം)
 • Vanaduther lokandyathil kahalmuthupol (വാനദൂതർ ലോകാന്ത്യത്തിൽ കാഹളമൂതുമ്പോൾ)
 • Vanam thannude simhasanamam (വാനം തന്നുടെ സിംഹാസനമാം ഭൂമിയോ)
 • Vanamege vishuthare cherthiduvanai (വാനമേഘേ വിശുദ്ധരെ ചേർത്തിടുവാനായ്)
 • Vanameghathil vegam vannidum (വാനമേഘത്തിൽ വേഗം വന്നിടും പ്രാണനാഥനെ)
 • Vanameghe swargeya dutharumayi (വാനമേഘേ സ്വർഗ്ഗ‍ീയ ദൂതരുമായി)
 • Vanavan nee vaanameghe (വാനവൻ നീ വാനമേഘേ)
 • Vanaviravil karthan vannidum (വാനവിരവിൽ കർത്തൻ വന്നിടും)
 • Vanaviravil naathan vannethidaray (വാനവിരവിൽ നാഥൻ വന്നെത്തിടാറായ്)
 • Vanchitham arulidum (വാഞ്ഛിതമരുളിടും വാനവർക്കധിപ നീ)
 • Vandanam ponneshu natha ninte (വന്ദനം പൊന്നേശു നാഥാ)
 • Vandanam vandanam sarvalokadhipa (വന്ദനം വന്ദനം സർവ്വലോകാധിപാ)
 • Vandanam vandanam shri yeshu nadanu (വന്ദനം വന്ദനം ശ്രീയേശുനാഥനു വന്ദനം ചെയ്തിടുന്നു)
 • Vandanam vandanam yeshu natha thava (വന്ദനം വന്ദനം യേശുനാഥാ തവ പാദ പങ്കജം)
 • Vandanam yeshudeva vandanam (വന്ദനമേശുദേവാ വന്ദനം ജീവനാഥാ)
 • Vandanam yesupara ninakkennum vandan (വന്ദനം യേശുപരാ നിനക്കെന്നും വന്ദനം യേശുപരാ)
 • Vandanem chytheduvin shriyeshuve (വന്ദനം ചെയ്തിടുവീൻ- ശ്രീയേശുവേ വന്ദനം)
 • Vandanme yeshu rakshakan en nayakane (വന്ദനമേ യേശു രക്ഷകനെൻ നായകനെ വന്ദനമേ)
 • Vanil vannedume vinnil dutharumai (വാനിൽ വന്നീടുമേ വിണ്ണിൽ ദൂതരുമായ് രാജ)
 • Vanil vannu vegam namme cherthidum (വാനിൽ വന്നു വേഗം നമ്മെ ചേർത്തിടും പ്രിയൻ)
 • Vanmazha peythu nadikal pongi (വൻമഴ പെയ്തു നദികൾ പൊങ്ങി)
 • Vanna vazhikal onnorthidumbol (വന്ന വഴികൾ ഒന്നോർത്തിടുമ്പോൾ)
 • Vanneedenam Yeshu nadha (വന്നിടേണം യേശുനാഥാ)
 • Vannidum yeshu vannidum vegam (വന്നിടും യേശു വന്നിടും വേഗം മന്നിതിൽ വന്നിടുമേ)
 • Vanniduvin sodaraa nee (വന്നിടുവിൻ സോദരാ നീ)
 • Vanniduvin yeshupadam chernniduvin (വന്നീടുവിൻ യേശുപാദം ചേർന്നിടുവിൻ)
 • Vannu kannmashyundu (വന്നു കാണാനാശയുണ്ട്)
 • Vannu pukazhthidam (വന്നു പുകഴ്ത്തിടാം വിശുദ്ധ വംശമേ)
 • Vanor vaazhthum mashiharajaa (വാനോർ വാഴ്ത്തും മശിഹാരാജാ)
 • Varavinadayalam kanunnu bhoovil (വരവിനടയാളം കാണുന്നു ഭൂവിൽ ഒരുങ്ങാം)
 • Varika nalvarangale ne tharika (വരിക നൽവരങ്ങളെ നീ തരിക ആവിയേ)
 • Varika nathaa inneram (വരിക നാഥാ ഇന്നേരം)
 • Varika suradhipa parama para (വരിക സുരാധിപ പരമ)
 • Varum naleykku naam karuthi manasa (വരും നാളേയ്ക്കു നാം കരുതി മാനസമുരുകിടും)
 • Varum pranapriyan viravil thante (വരും പ്രാണപ്രിയൻ വിരവിൽ)
 • Varum thooya aaviye -Tamil (വരും തൂയ ആവിയെ)
 • Varumoru naal prana priyan (വരുമൊരുനാൾ പ്രാണപ്രിയൻ)
 • Varunne priyan meghathil (വരുന്നേ പ്രിയൻ മേഘത്തിൽ)
 • Varunnitha yeshu varunnitha vana (വരുന്നിതാ യേശു വരുന്നിതാ വാനമേഘ)
 • Varunnithaa naadhan vaazhuvaan (വരുന്നിതാ നാഥൻ വാഴുവാൻ ഭൂമൗ)
 • Varunnu paramesan (വരുന്നു പരമേശൻ ഇപ്പാരിൻ ഭരണം ഭരമേൽക്കാൻ)
 • Varunnund varunnund ente (വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്റെ അത്ഭുതം വരുന്നുണ്ട്)
 • Varuvanullavan varum (വരുവാനുള്ളോൻ വരും താമസമില്ല)
 • Varuvin ie nalla samayam vridhaavaakkaatthe (വരുവീൻ ഈ നല്ലസമയം വ്യധാവാക്കാതെ നിന്നെ)
 • Varuvin naam yahovaykku paaduka (വരുവിൻ നാം യഹോവയ്ക്കു പാടുക സങ്കീ. 95)
 • Varuvin varuvin yeshuvinnarikil (വരുവിൻ വരുവിൻ യേശുവിന്നരികിൽ)
 • Varuvin yeshuvinnarikil ethra nallavan (വരുവിൻ യേശുവിന്നരികിൽ എത്ര നല്ലവൻ താൻ)
 • Vathilil ninnavan muttunnitha swarggeya (വാതിലിൽ നിന്നവൻ മുട്ടുന്നിതാ സ്വർഗ്ഗീയ)
 • Vattipokatha sneham (വറ്റിപ്പോകാത്ത സ്നേഹം യേശുവിന്റേത്)
 • Vayal vilayunna kazcha (വയലുവിളയണകാഴ്ച കണ്ടെൻ)
 • Vazhennil sarva shakthane (വാഴെന്നിൽ സർവ്വശക്തനെ വാഴെന്നിൽ)
 • Vazhi adayumpol en manam (വഴി അടയുമ്പോൾ എൻ മനമിടറും)
 • Vazhi thurannidum daivam (വഴി തുറന്നിടും ദൈവം വഴി തുറന്നിടും)
 • Vazhikal thurannedum nathan (വഴികൾ തുറന്നീടും നാഥൻ)
 • Vazhka vazhka shreyeshu maharaja (വാഴ്ക വാഴ്ക ശ്രീയേശു മഹാരാജാ വാഴ്ക)
 • Vazhtheduka maname nandiyode (വാഴ്ത്തിടുക മനമേ നന്ദിയോടെ ദിനവും)
 • Vazhtheduka sthuthichartheduka (വാഴ്ത്തീടുക സ്തുതിച്ചാർത്തീടുക അവന്റെ നാമം)
 • Vazhthedume vazhthedume immanuvele (വാഴ്ത്തീടുമേ വാഴ്ത്തീടുമേ ഇമ്മാനുവേലെ എൻ)
 • Vazhtheedum njaan vanangeedum (വാഴ്ത്തീടും ഞാൻ വണങ്ങീടും ഞാൻ)
 • Vazhthi pukazhthum enneshu (വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തുമെന്നേശു നാഥനെ)
 • Vazhthi sthuthikkam aarthu (വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കാം ആർത്തു ഘോഷിക്കാം)
 • Vazhthi sthuthikkum ennum njaan (വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുമെന്നും ഞാൻ എന്റെ)
 • Vazhthi vanangi namaskarikkan (വാഴ്ത്തി വണങ്ങി നമസ്കരിക്കാനൊരുനാമമുണ്ട്)
 • Vazhthi vanangunneshuve (വാഴ്ത്തി വണങ്ങുന്നേശുവേ)
 • Vazhthi vazhthi varnnikkume (വാഴ്ത്തി വാഴ്ത്തി വർണ്ണിക്കുമേ ഞാൻ)
 • Vazhthi vazhthi vazhthi sthuthikkam (വാഴ്ത്തി വാഴ്ത്തി വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കാം വാനവ)
 • Vazhthidam sthuthicharthidam (വാഴ്ത്തിടാം സ്തുതിച്ചാർത്തിടാം വാനലോകെ)
 • Vazhthidum njaan ente rakshakane (വാഴ്ത്തിടും ഞാനെന്റെ രക്ഷകനെയിന്നും സ്തോത്രം)
 • Vazhthidum njaaneshuve varnnikkum (വാഴ്ത്തിടും ഞാനേശുവേ വർണ്ണിക്കും തൻ നാമത്തെ)
 • Vazhthidum sathatham priya (വാഴ്ത്തിടും സതതം പ്രീയാ തവ നിത്യം)
 • Vazhthidunneshu namam sthuthi (വാഴ്ത്തിടുന്നേശു നാമം സ്തുതിച്ചിടുന്നേ)
 • Vazhthidunnu vazhthidunnu vazhthidunnu (വാഴ്ത്തിടുന്നു വാഴ്ത്തിടുന്നു വാഴ്ത്തിടുന്നു ഞാൻ)
 • Vazhthiduvan aarthiyerunnu (വാഴ്ത്തിടുവാൻ ആർത്തിയേറുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ)
 • Vazhthin vazhthin Yeshu (വാഴ്ത്തിൻ വാഴ്ത്തിൻ യേശു രക്ഷകനെ)
 • Vazhthuka en maname naniyode (വാഴ്ത്തുക എൻ മനമേ നന്ദിയോടെ യഹോവയെ)
 • Vazhthuka maname (Bless the Lord) (വാഴ്ത്തുക മനമേ ഓ.. മനമേ കർത്തൻ)
 • Vazhthuka naam yahovaye (വാഴ്ത്തുക നാം യഹോവയെ എല്ലാ നാളിലും)
 • Vazhthuka nee maname en parane (വാഴ്ത്തുക നീ മനമെ എൻ പരനെ വാഴ്ത്തുക)
 • Vazhthum njan yahovaye sarvva (വാഴ്ത്തും ഞാൻ യഹോവയെ സർവ്വകാലവും)
 • Vazhthum yeshuve njan (വാഴ്ത്തും യേശുവെ ഞാൻ വാഴ്ത്തും)
 • Vazhthumennum parameshane avante (വാഴ്ത്തുമെന്നും പരമേശനെ അവന്റെ സ്തുതി)
 • Vazhthunne en yeshurajane sarvvakalavum (വാഴ്ത്തുന്നേ എൻ യേശുരാജനെ സർവ്വകാലവും)
 • Vazhthunnu njaan athyunnathane (വാഴ്ത്തുന്നു ഞാൻ അത്യുന്നതനെ)
 • Vazhthunnu njaanennum parane (വാഴ്ത്തുന്നു ഞാനെന്നും പരനേ)
 • Vazhthuven yahovaye keerthippin (വാഴ്ത്തുവീൻ യഹോവയെ കീർത്തപ്പിൻ തൻ)
 • Vazhthuvin kristhuyeshuvin paadam (വാഴ്ത്തുവിൻ ക്രിസ്തുയേശുവിൻ പാദം വന്ദിപ്പിൻ)
 • Vazhthuvin param vazhthuvin (വാഴ്ത്തുവിൻ പരം വാഴ്ത്തുവിൻ…)
 • Vazhthuvin yahovaye (വാഴ്ത്തുവിൻ യഹോവയെ കീർത്തിപ്പിൻ)
 • Vazhum njanen rakshitavin kudeyeppozhum (വാഴും ഞാനെൻ രക്ഷിതാവിൻ കൂടെയെ​പ്പോഴും)
 • Vedanayil njaan neerunna neram (വേദനയിൽ ഞാൻ നീറുന്ന നേരം)
 • Veenakal metti paadidunne veendeduppin (വീണകൾ മീട്ടി പാടിടുന്നേ വീണ്ടെടുപ്പിൻ)
 • Veendedukka petta kuttame vegamunarnnu (വീണ്ടെടുക്ക​പ്പെട്ട കൂട്ടമേ വേഗമുണർന്നു രക്ഷകന്റെ)
 • Veendeduppin naladuthitha (വീണ്ടെടുപ്പിൻ നാളടുത്തിതാ മാറ്റൊലി)
 • Veendeduppin naladuthupoy (വീണ്ടെടുപ്പിൻ നാളടുത്തുപോയ് ദൈവ)
 • Veendum janichavar naam onnaai (വീണ്ടും ജനിച്ചവർ നാം ഒന്നായി)
 • Veeranam daivam karthan (വീരനാം ദൈവം കർത്തനവൻ)
 • Veeranam daivamam rajadhirajan (വീരനാം ദൈവമാം രാജാധിരാജൻ)
 • Veezhathe nilkuvan (വീഴാതെ നിൽക്കുവാൻ നീ കൃപചെയ്യണേ)
 • Vegam varum raajakumaran (വേഗം വരും രാജകുമാരൻ)
 • Vela nintethe aathmakkal nintethe (വേല നിന്റെത് ആത്മാക്കൾ നിന്റെത്)
 • Velichathin kathirukal vilangume (വെളിച്ചത്തിൻ കതിരുകൾ വിളങ്ങുമീ സമയത്തു)
 • Vellathe veenjaakki nee (our god is) (വെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കി നീ)
 • Venda venda lokaimbam aayuskala (വേണ്ടാ വേണ്ടാ ലോകഇമ്പം ആയുഷ്കാല)
 • Verum kaiyai njaan chellumo (വെറും കൈയ്യായ് ഞാൻ)
 • Veruthe njanodi ie lokathin pinpe (വെറുതേ ഞാനോടി ഈ ലോകത്തിൻ പിൻപേ)
 • Viduthal undakatte ennil (വിടുതൽ ഉണ്ടാകട്ടെ)
 • Viduthale viduthale yeshuvin (വിടുതലെ വിടുതലെ യേശുവിൻ)
 • Viduthalundu viduthalundu yeshu (വിടുതലുണ്ട് (2) യേശുനാമത്തിൽ)
 • Viduthaly nayaken vettriye -Tamil (വിടുതലൈ നായകൻ വെറ്റിയെ തരുകിറാർ)
 • Virunnushala niranjukaviyum (വിരുന്നുശാല നിറഞ്ഞുകവിയും കാലമടുത്തു വരുന്നിതാ)
 • Vishadathin aathmavente hridayathe (വിഷാദത്തിൻ ആത്മാവെന്റെ ഹൃദയത്തെ)
 • Vishrama naattil njan ethiedumpol (വിശ്രമനാട്ടിൽ ഞാൻ എത്തിടുമ്പോൾ)
 • Vishuddhiyil daivathe aaraadhippin (വിശുദ്ധിയിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പിൻ)
 • Vishudha seeyon mala thannil (വിശുദ്ധ സീയോൻ മല തന്നിൽമുദാ)
 • Vishudhaalmaave varika dhoshiyaam (വിശുദ്ധാത്മാവേ വരിക ദോഷിയാം)
 • Vishudhar koottam rakshakanu chuttum (വിശുദ്ധർകൂട്ടം രക്ഷകന്നു ചുറ്റും നിന്നു തങ്ങൾ)
 • Vishudhiye thikachu naam orungi nilkka (വിശുദ്ധിയെ തികച്ചു നാം ഒരുങ്ങിനില്ക്ക പ്രിയൻ)
 • Vishudhiyil ennum daivathe (വിശുദ്ധിയിൽ എന്നും ദൈവത്തെ)
 • Vishvaasa naayakanaam Yeshu (വിശ്വാസനായകനാം യേശു രാജനെ)
 • Vishvaasa veerare por veerare (വിശ്വാസ വീരരേ പോർ വീരരേ)
 • Vishvasa jeevitam kristiya (വിശ്വാസ ജീവിതം ക്രിസ്തീയ ജീവിതം)
 • Vishvasa jeevitha padakil njan (വിശ്വാസ ജീവിത പടകിൽ ഞാൻ സീയോൻ)
 • Vishvasa jeevitha yaathrayathil (വിശ്വാസ ജീവിത യാത്രയതിൽ)
 • Vishvasa jeevitham tharane (വിശ്വാസ ജീവിതം തരണേ)
 • Vishvasa kannukalal kanunnu njaan (വിശ്വാസ കണ്ണുകളാൽ കാണുന്നു ഞാൻ)
 • Vishvasa naade nokki vegam odidam (വിശ്വാസ നാടെ നോക്കി വേഗം ഓടിടാം)
 • Vishvasa nawkayathil njan (വിശ്വാസ നൗകയതിൽ ഞാൻ)
 • Vishvasa nayakan yeshuve nokki (വിശ്വാസ നായാകൻ യേശുവേ നോക്കി)
 • Vishvasa nayakanam yeshu (വിശ്വാസ നായകനാം യേശു)
 • Vishvasam thannarulka devesha (വിശ്വാസം തന്നരുൾക ദേവേശാ)
 • Vishvasamode ningal aswadihu (വിശ്വാസമോടെ നിങ്ങൾ അസ്വദിച്ചു)
 • Vishvasathal daiva vishvasathal (വിശ്വാസത്താൽ ദൈവവിശ്വാസത്താൽ)
 • Vishvasathal njan krushin pathayil (വിശ്വാസത്താൽ ഞാൻ ക്രൂശിൻ പാതയിൽ)
 • Vishvasathil ennum munnerum njaan (വിശ്വാസത്തിൽ എന്നും മുന്നേറും ഞാൻ)
 • Vishvasichaal daivapravarthi kaanaam (വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവപ്രവർത്തി കാണാം)
 • Vishvasikale vaa (O come all ye) (വിശ്വാസികളേ വാ തുഷ്ടമാനസരായ്)
 • Vishvasikale vishvasikale uyarthiduvin (വിശ്വാസികളേ വിശ്വാസികളേ ഉയർത്തിടുവിൻ)
 • Vishvasikkam aashrayikkam en (വിശ്വസിക്കാം ആശ്രയിക്കാം എൻ രക്ഷകനെന്നും)
 • Vishvasikkunnu njaan vishvasikkunnu (വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു)
 • Vishvasthan akenne karthave (keep me true) (വിശ്വസ്തനാക്കെന്നെ കർത്താവേ ഓട്ടം ഓടേണ്ടതുണ്ട്)
 • Vishvasthanayiduvaan nin karangalil (വിശ്വസ്തനായിടുവാൻ നിൻകരങ്ങളിൽ നൽകിടുന്നു)
 • Vishvasthathayum dayayum (വിശ്വസ്തതയും ദയയും വന്നുചേരുന്നിതാ)
 • Vithacheeduka nam swargathine vitham (വിതച്ചീടുകാ നാം സ്വർഗത്തി​ന്റെ)
 • Vittu pariyaan kazhivathille (വിട്ടു പരിയാൻ കഴിവതില്ലേ ആ സാന്നിധ്യം)
 • Vittu pokunnu njan iee desham (വിട്ടു പോകുന്നു ഞാൻ ഈ ദേശം അന്യനായ് പരദേശി)
 • Yagamaay namme muttum (യാഗമായ് നമ്മെ മുറ്റും ദൈവത്തിനായ്)
 • Yah enna shakthanaam daivamallo (യാഹ് എന്ന ശക്തനാം ദൈവമല്ലോ എന്നും)
 • Yah ente sthithi maattum (യാഹെന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റും)
 • Yah nalla idayan ennumente (യാഹ് നല്ല ഇടയൻ എന്നുമെന്റെ പാലകൻ)
 • Yahaam daivam (vannu puka) (യാഹാം ദൈവം സ്തുതിക്കു യോഗ്യൻ)
 • Yahe neeyen daivam angeppol (യാഹേ നീയെൻ ദൈവം അങ്ങേപ്പോലാരുമില്ല)
 • Yahe neeyen daivam vazhthum (യാഹേ നീയെൻ ദൈവം വാഴ്ത്തും ഞാൻ)
 • Yahe neeyenne ennum shodhana (യാഹേ നീയെന്നെ എന്നും ശോധന ചെയ്തിടുന്നു)
 • Yahe ninte naamam vazhthidunnu (യാഹേ നിന്റെ നാമം വാഴ്ത്തിടുന്നു)
 • Yahen daivamen aashrayame (യാഹെൻ ദൈവമെൻ ആശ്രയമേ)
 • Yahenna daivam ennidayanaho (യാഹെന്ന ദൈവം എന്നിടയനഹോ യാതൊരു)
 • Yahenne karuthunnu (യാഹെന്നെ കരുതുന്നു)
 • Yahin namamathe ethra (യാഹിൻ നാമമത് എത്ര ഉറപ്പുള്ള ഗോപുരമേ)
 • Yahova daivamam vishudha jaathi naam (യഹോവാ ദൈവമാം വിശുദ്ധജാതി നാം)
 • Yahova en nallidayan (ps23 vanchipaattu) (യഹോവ എൻ നല്ലിടയൻ എനിക്കൊരു മുട്ടും)
 • Yahova ente idayan paalikku (യഹോവ എന്റെ ഇടയൻ പാലിക്കുന്നവനെന്നെ)
 • Yahova ente idayanallo (യഹോവ എന്റെ ഇടയനല്ലോ)
 • Yahova nallavan ennu ruchichariuin avane (യഹോവ നല്ലവൻ എന്നു രുചിച്ചറിയുവിൻ അവനെ)
 • Yahova nallavan kashtadivasathil (യഹോവാ നല്ലവൻ കഷ്ടദിവസത്തിൽ)
 • Yahova nissi (3) ennarthu paaduvin (യഹോവ നിസ്സി എന്നാർത്തു പാടുവിൻ)
 • Yahova rapha saukhya (nam aaradhikkam) (യഹോവാ റാഫാ-സൗഖ്യത്തിന്റെ ദായകൻ)
 • Yahova shaalom ennum (യഹോവ ശാലോം എന്നും യഹോവ ശാലോം)
 • Yahova shaalom halleluyah -Tamil (യഹോവ ശാലോം ഹല്ലേലുയാഹ)
 • Yahova yire dathavaam daivam (യഹോവ യിരെ ദാതാവാം ദൈവം-നീ മാത്രം മതി)
 • Yahova yire yire yire (യഹോവാ യിരേ യിരേ യിരേ)
 • Yahovaye ekalathum vazthidum njan (യഹോവയെ എക്കാലത്തും വാഴ്ത്തിടും ഞാൻ)
 • Yahovaye kaathitunnor (യഹോവയേ കാത്തിടുന്നോർ)
 • Yahovaye kathirikkum njaan (യഹോവയെ കാത്തിരിക്കും ഞാൻ)
 • Yahovaye njanelle kalathum (യഹോവയെ ഞാനെല്ലാ കാലത്തും വാഴ്ത്തും)
 • Yahovaye sthuthippeen (യഹോവയെ സ്തുതിപ്പിൻ – ഹല്ലേലുയ്യാ)
 • Yahovaye sthuthippin (യഹോവയെ സ്തുതിപ്പിൻ (2))
 • Yahovayin daya ennumullathe (യഹോവയിൻ ദയ എന്നുമുള്ളത്)
 • Yahovaykku sthothram cheytheduka naam (യഹോവയ്ക്കു സ്തോത്രം ചെയ്തിടുക നാം)
 • Yahove nee ethra nallavan (യഹോവേ നീ എത്ര നല്ലവൻ)
 • Yahove neeyen daivam jeevan (യഹോവേ നീയെൻ ദൈവം ജീവൻ ബലവും നീയേ)
 • Yahove njangal madangi (യഹോവേ ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വന്നീടുവാൻ)
 • Yahve sthuthippinavan shudhamam (യാഹ്വേ സ്തുതിപ്പിനവൻ ശുദ്ധമാം മന്ദിരത്തിൽ)
 • Yajamanane en yeshu -Tamil (യജമാനനേ എൻ യേശു രാജനേ)
 • Yakkobe! ne enthinevidathil chintha (യാക്കോബേ നീ എന്തിനി വിധത്തിൽ ചിന്ത)
 • Yakkobin vallabhan marathavan (യാക്കോബിൻ വല്ലഭൻ മാറാത്തവൻ)
 • Yakobin daivam ente daivam (യാക്കോബിൻ ദൈവം എന്റെ ദൈവം)
 • Yakobin daivam innum namukullavan (യാക്കോബിൻ ദൈവം ഇന്നും നമുക്കുള്ളവൻ നമ്മെ)
 • Yakobin vallabante bujabalathal viduthalundu (യാക്കോബിൻ വല്ലഭന്റെ ഭുജബലത്താൽ)
 • Yathrayennu therumo darithriyil (യാത്രയെന്നു തീരിമോ ധരിത്രിയിൽ)
 • Yauvanakkara yauvanakkara (യൗവനക്കാരാ, യൗവനക്കാരാ)
 • Yerushalem en aalayam (jerusalem my happy) (യെരുശലേം എൻ ആലയം ആശിച്ച ഗൃഹമേ)
 • Yerushalemen imba veede eppol njaan (യെറുശലേമെൻ ഇമ്പ വീടെ എ​പ്പോൾ ഞാൻ)
 • Yeshu aadyanum anthyanume (യേശു ആദ്യനും അന്ത്യനുമേ)
 • Yeshu aarilum unnathanamen (യേശു ആരിലും ഉന്നതനാമെൻ-ആത്മസഖാവവനെ)
 • Yeshu en aathma sakhe (യേശു എൻ ആത്മസഖേ)
 • Yeshu en jeevithathil (യേശു എൻ ജീവിതത്തിൽ)
 • Yeshu en manaalan varum (യേശു എൻ മണാളൻ വരും നാളതേറ്റം ആസന്നമേ)
 • Yeshu en pakshamai theernnathinal (യേശു എൻ പക്ഷമായ് തീർന്നതിനാൽ എന്തൊരാനന്ദ)
 • Yeshu en parigari inpa -Tamil (യേശു എൻ പരിഹാരി-ഇൻപ)
 • Yeshu en sangetham en nithya (യേശു എൻ സങ്കേതം എൻ നിത്യപാറയുമേ)
 • Yeshu en snehithan (യേശു എൻ സ്നേഹിതൻ)
 • Yeshu en svantham halleluya (blessed assurance) (യേശു എൻ സ്വന്തം ഹല്ലേലുയ്യാ എന്നുടെ)
 • Yeshu en swantham njaanavan swantham (യേശു എൻ സ്വന്തം ഞാനവൻ സ്വന്തം)
 • Yeshu enikkethra nallavanam klesham (യേശു എനിക്കെത്ര നല്ലവനാം ക്ളേശമേശാതെന്നെ)
 • Yeshu ennabhyakendram maattamilla (യേശു എന്നഭയകേന്ദ്രം മാറ്റമില്ലാ സ്നേഹിതൻ)
 • Yeshu ennadistaanam aashayavanilatre (യേശുവെന്നടിസ്ഥാനം ആശയവനിലത്രെ ആശ്വാസത്തിൻ)
 • Yeshu ennashrayamaam kristheshu (യേശു എന്നാശ്രയമാം ക്രിസ്തേശു എന്നാശ്രയമാം)
 • Yeshu enne veendeduthavan (യേശു എന്നെ വീണ്ടെടുത്തവൻ)
 • Yeshu ennulla naamame lokam (യേശു എന്നുള്ള നാമമേ-ലോകം എങ്ങും വിശേഷ നാമമേ)
 • Yeshu ennullaththil vanna naalil (യേശു എൻ ഉള്ളത്തിൽ വന്നനാളിൽ എന്തുമാറ്റം വന്നു)
 • Yeshu ennullil vannathinaale (യേശു എന്നുള്ളിൽ വന്നതിനാലേ)
 • Yeshu ente aashrayam enikkulleka (യേശു എന്റെ ആശ്രയം എനിക്കുള്ളേക സങ്കേതം)
 • Yeshu ente adisthaanam aashrayam (യേശു എന്റെ അടിസഥാനം ആശ്രയം അവനിലത്രെ)
 • Yeshu ente koode unde (യേശു എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്)
 • Yeshu ente manavalan enne (യേശു എന്റെ മണവാളൻ-എന്നെ ചേർത്തിടുവാനായ്)
 • Yeshu ethra nallavan ponnesu ethra nallavan (യേശു എത്ര നല്ലവൻ പൊന്നേശു എത്ര നല്ലവൻ)
 • Yeshu ethra nallavan yeshu ethra (യേശു എത്ര നല്ലവൻ യേശു എത്ര നല്ലവൻ)
 • Yeshu kristhu uyirthu jeevikunnu (യേശുക്രിസ്തു ഉയിർത്തു ജീവിക്കുന്നു പരലോകത്തിൽ)
 • Yeshu maarathavan (യേശു മാറാത്തവൻ യേശു മാറാത്തവൻ)
 • Yeshu mahaan unnathan sarva naavum (യേശു മഹാൻ ഉന്നതൻ സർവ്വ നാവും വാഴ്ത്തിടും)
 • Yeshu maharajan vannidume thante (യേശു മഹാരാജൻ വന്നീടുമേ തന്റെ)
 • Yeshu maheshane njaan chinthippathen (യേശു മഹേശനെ ഞാൻ ചിന്തിപ്പതെൻ)
 • Yeshu mahonnathane (2) vegam (യേശുമഹോന്നതനെ മഹോന്നതനെ വേഗം കാണാം)
 • Yeshu mahonnathane nin namam (യേശു മഹോന്നതനേ നിൻ നാമം എത്ര മനോരമാം)
 • Yeshu mahonnathane ninakku (യേശുമഹോന്നതനെ നിനക്കു സ്തോത്രമുണ്ടാക)
 • Yeshu manalan vanneedum (യേശു മണാളൻ വന്നീടും)
 • Yeshu manavalan namme cherkuvan (യേശു മണവാളൻ നമ്മെ ചേർക്കുവാൻ മദ്ധ്യവാനിൽ)
 • Yeshu maratha snehithan yeshu (യേശു മാറാത്ത സ്നേഹിതൻ യേശു ഉണ്മയുള്ളോൻ)
 • Yeshu mathi enikkeshu mathi kleshangal (യേശു മതിയെനിക്കേശു മതി ക്ളേശങ്ങൾ)
 • Yeshu mathi maruvil enikkasrayippan (യേശുമതി മരുവിൽ എനിക്കാശ്രയിപ്പാൻ ദിനവും)
 • Yeshu mathiyenikyeshu mathiyeni (യേശു മതിയെനിക്കേശു മതിയെനിക്കേശു)
 • Yeshu nalla idayan sathano oru chatiyan (യേശു നല്ലഇടയൻ സാത്താനോ ഒരു ചതിയൻ)
 • Yeshu nallavan avan vallabhan avan (യേശു നല്ലവൻ അവൻ വല്ലഭൻ അവൻ ദയയോ)
 • Yeshu nallavan eniku yeshu nallavan (യേശു നല്ലവൻ എനിക്കു യേശു നല്ലവൻ)
 • Yeshu nallavan ennyeshu nallavan (യേശു നല്ലവൻ എന്നേശു നല്ലവൻ)
 • Yeshu nallavan yeshu (യേശു നല്ലവൻ യേശു വല്ലഭൻ)
 • Yeshu nallavan yeshu vallabhan (യേശു നല്ലവൻ യേശു വല്ലഭൻ)
 • Yeshu namathe uyarthidam (lord i lift your) (യേശു നാമത്തെ ഉയർത്തിടാം)
 • Yeshu natha (hum gaye hosanna) (യേശുനാഥാ അങ്ങേപോലെ മറ്റ‍ാരുമില്ല)
 • Yeshu natha enn snehanatha (യേശുനാഥാ എൻ സ്നേഹനാഥ)
 • Yeshu natha ennil yogyatha (യേശു നാഥാ എന്നിൽ യോഗ്യത)
 • Yeshu natha madhuryame (യേശു നാഥാ മാധുര്യമേ നിൻ)
 • Yeshu natha neethi surya eekanam (യേശുനാഥാ നീതിസൂര്യ ഏകണം)
 • Yeshu natha nin krupaykkay (യേശുനാഥാ നിൻ കൃപയ്ക്കായ് സ്തോത്ര)
 • Yeshu natha nin thiru naamamen (യേശു നാഥാ നിൻ തിരു നാമമെൻ)
 • Yeshu nathanae en (യേശു നാഥനേ എൻ യേശു നാഥനേ)
 • Yeshu nathane nin sannidhe (യേശു നാഥനേ നിൻ സന്നിധേ)
 • Yeshu nathane sthuthichiduka naam (യേശുനഥനെ സ്തുതിച്ചിടുക നാം)
 • Yeshu nayaka papa shapa nashaka (യേശു നായകാ പാപശാപനാശകാ വീണ്ടെടുത്ത)
 • Yeshu nayaka shreesha namo namo (യേശുനായകാ ശ്രീശ നമോ നമോ)
 • Yeshu nayakan samadana dayakan (യേശുനായകൻ സമാധാനദായകൻ നിനക്കെന്നും)
 • Yeshu nine vilikkunnu (യേശു നിന്നെ വിളിക്കുന്നു യേശു നിന്നെ വിളിക്കുന്നു)
 • Yeshu oru vaathil thurannaal (യേശു ഒരു വാതിൽ തുറന്നാൽ)
 • Yeshu raaja raaja vaazhka (യേശു രാജാ രാജാ വാഴ്ക വാഴ്ക നിരന്തരം വാഴ്ക)
 • Yeshu raaja vanthirukkirar-Tamil (യേസു രാജാ വന്തിരുക്കിറാർ)
 • Yeshu raaja varika vegam (യേശു രാജാ വരികാ വേഗം)
 • Yeshu raajan vannidum meghatherathil (യേശു രാജൻ വന്നിടും മേഘത്തേരതിൽ)
 • Yeshu rakshithaven swontha (യേശു രക്ഷിതാവെൻ സ്വന്തമായതാൽ ഞാനവൻ)
 • Yeshu sannidanam enthoru samadanam (യേശു സന്നിധാനം എന്തോരു സമാധാനം അഴലും)
 • Yeshu sannidhi mama bhagyam (യേശു സന്നിധി മമ ഭാഗ്യം)
 • Yeshu ullathamen jeevitham (യേശു ഉള്ളതാമെൻ ജീവിതം)
 • Yeshu vannittunde saukhyam (യേശു വന്നിട്ടുണ്ട് സൗഖ്യം തന്നിടാൻ)
 • Yeshu vararayi enneshu (യേശു വരാറായി എന്നേശു)
 • Yeshu varayi kristhesu vararayi (യേശു വരാറായ് ക്രിസ്തേശു വരാറായ്)
 • Yeshu varum vegam vaanil (യേശു വരും വേഗം വാനിൽ വരും)
 • Yeshu varum vegathil aashvaasame (യേശുവരും വേഗത്തിൽ-ആശ്വാസമേ)
 • Yeshu varunne ponneshu varunne (യേശു വരുന്നേ പൊന്നശു വരുന്നേ)
 • Yeshu yeshu maatram en (യേശു യേശു മാത്രം എൻ ജീവിതത്തിൻ ആശയെ)
 • Yeshuenna yeka namam (യേശു എന്ന ഏക നാമം)
 • Yeshumanalan lokaikaraajan (യേശുമണാളൻ ലോകൈകരാജൻ)
 • Yeshunatha namaskaram (യേശുനാഥാ നമസ്കാരം, നമസ്കാരമെന്നും)
 • Yeshunatha nin kripakai sthorthram (യേശുനാഥാ നിൻ ക്യപയ്ക്കായ് സ്തോത്രമെന്നേക്കും)
 • Yeshuraajan vegam thante vanna (യേശുരാജൻ വേഗം തന്റെ വാനസമൂഹമതായ് വന്നീടു)
 • Yeshurajan ente daivam (യേശുരാജൻ എന്റെ ദൈവം)
 • Yeshurajan varunnitha nashalokam (യേശുരാജൻ വരുന്നിതാ നാശലോകം തകരുന്നേ)
 • Yeshurajan varunnu dhutharumay (യേശുരാജൻ വരുന്നു ദൂതരുമായ് വരുന്നു)
 • Yeshurajan vegam meghamathil (യേശുരാജൻ വേഗം മേഘമതിൽ വരുന്നു)
 • Yeshuvallatharumilla bhoovil (യേശുവല്ലാതാരുമില്ല ഭൂവിൽ നമ്മെ മാത്രം)
 • Yeshuve aaraadhana snehame (യേശുവേ ആരാധന)
 • Yeshuve ange njaan aaraadhikkum (യേശുവേ അങ്ങേ ഞാൻ ആരാധിക്കും)
 • Yeshuve ange njan sthuthikkunnu (യേശുവേ അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു)
 • Yeshuve en aashrayam nee eka (യേശുവേ എൻ ആശ്രയം നീ ഏക ആശ്രയം)
 • Yeshuve en kanthane angepole (യേശുവേ എൻ കാന്തനെ അങ്ങേ​പ്പോൽ)
 • Yeshuve en nathane yeshuve en (യേശുവെ എൻ നാഥനെ യേശുവെ എൻ)
 • Yeshuve en prananayaka jeevan (യേശുവേ എൻ പ്രാണനായകാ ജീവനെനിക്കേകി)
 • Yeshuve ente rakshakaa (യേശുവേ എന്റെ രക്ഷകാ)
 • Yeshuve kaanuvaan aashayeridunne (യേശുവേ കാണുവാൻ ആശയേറിടുന്നെ)
 • Yeshuve kanuvaan kalamayidunnitha (യേശുവേ കാണുവാൻ കാലമായിടുന്നിതാ)
 • Yeshuve krupa cheyyane (യേശുവേ കൃപ ചെയ്യണേ)
 • Yeshuve manalane prathyashayin (യേശുവേ മണാളനെ പ്രത്യാശയിൻ പ്രദീപമേ എൻ)
 • Yeshuve nadha angaye njan (യേശുവേ നാഥാ അങ്ങയെ ഞാൻ)
 • Yeshuve nathane krooshil (യേശുവേ നാഥനേ ക്രൂശിൽ നീ എന്നെയും)
 • Yeshuve nee cheythathorthal (യേശുവേ നീ ചെയ്തതോർത്താൽ നന്ദിയോടെ)
 • Yeshuve nee ente sangethamakayal (യേശുവേ നീ എന്റെ സ​ങ്കേതമാകയാൽ പാടും)
 • Yeshuve nee mathram mathi (യേശുവേ നീ മാത്രം മതി)
 • Yeshuve neeyallathashrayippan vere (യേശുവേ നീയല്ലാതാശ്രയിപ്പാൻ വേറെ)
 • Yeshuve neeyente aashrayam (യേശുവെ നീയെന്റെ അശ്രയം)
 • Yeshuve nin maha snehathe oorkumpol (യേശുവേ നിൻ മഹാ സ്നേഹത്തെ ഓർക്കുമ്പോൾ)
 • Yeshuve nin padam kumbidunee (യേശുവേ നിൻ പാദം കുമ്പിടുന്നേ)
 • Yeshuve nin sneham krushile (യേശുവേ നിൻ സ്നേഹം ക്രൂശിലെ)
 • Yeshuve nin snehamenne (യേശുവേ നിൻ സ്നേഹമെന്നെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു)
 • Yeshuve nin snehamorthal (യേശുവേ നിൻ സ്നേഹമോർത്താൽ)
 • Yeshuve nin thirupadathil vanne nee (യേശുവേ നിൻ തിരുപാദത്തിൽ വന്നേ നീ മതി നീ)
 • Yeshuve nine snehippan (യേശുവേ നിന്നെ സ്നേഹിപ്പാൻ)
 • Yeshuve ninte roopameeyente kannukal (യേശുവേ നിന്റെ രൂപമീയെന്റെ കണ്ണുകൾക്കെത്ര)
 • Yeshuve oru vaaku mathi (യേശുവേ ഒരു വാക്കു മതി)
 • Yeshuve piriyan kazhinjeedumo (യേശുവേ പിരിയാൻ കഴിഞ്ഞീടുമോ)
 • Yeshuve pol snehithanaay (യേശുവേ പോൽ സ്നേഹിതനായ്)
 • Yeshuve pole snehikkan aarum illa (യേശുവേ പോലെ സ്നേഹിക്കാൻ ആരും ഇല്ല)
 • Yeshuve prananathaa meghathil (യേശുവേ പ്രാണനാഥാ മേഘത്തിൽ വന്നീടുവാൻ)
 • Yeshuve prananayaka ninnil njaan (യേശുവെ പ്രാണനായക നിന്നിൽ ഞാൻ)
 • Yeshuve rakshadayaka ninte sannidhe varunnu (യേശുവേ രക്ഷാദായക നിന്റെ സന്നിധേ വരുന്നു)
 • Yeshuve thava snehamen (യേശുവേ തവ സ്നേഹമെൻ മനമാകവെ)
 • Yeshuvente kudeyundu (യേശുവെന്റെ കൂടെയുണ്ട് വചനമെൻ കാവലുണ്ട്)
 • Yeshuveppole aakuvan yeshuvin vaakku (യോശുവേപ്പോലെ ആകുവാൻ യേശുവിൻ വാക്കു)
 • Yeshuvil aashrayam vachidunnor kleshangal (യേശുവിൽ ആശ്രയം വച്ചിടുന്നോർ ക്ളേശങ്ങൾ)
 • Yeshuvil en thozane kande (യേശുവിൽ എൻ തോഴനെ കണ്ടേൻ എനിക്കെല്ലാ)
 • Yeshuvil ennum-hide me now (യേശുവിൽ എന്നും- Hide me now)
 • Yeshuvil njan charidum aa nalathil (യേശുവിൽ ഞാൻ ചാരിടും ആ നാളതിൽ)
 • Yeshuvil snehamulla sodarare varuvin (യേശുവിൽ സ്നേഹമുള്ള സോദരരേ വരുവിൻ)
 • Yeshuvin arikil vaa paapi (യേശുവിന്നരികിൽ വാ പാപി)
 • Yeshuvin diyvasneham ennodu (യേശുവിൻ ദിവ്യസ്നേഹം എന്നോടു)
 • Yeshuvin janame bhayamenthinnakame (യേശുവിൻ ജനമേ ഭയമെന്തിന്നകമേ ലേശവും)
 • Yeshuvin janame unarnnu (യേശുവിൻ ജനമേ ഉണർന്നു ഘോഷിക്കു)
 • Yeshuvin kudulla vasam oorthal (യേശുവിൻ കൂടുള്ള വാസം ഓർത്താൽ ആവതുണ്ടോ)
 • Yeshuvin maarvil chaareeduka (യേശുവിൻ മാർവ്വിൽ ചാരിടുക സഹായിക്കും)
 • Yeshuvin naamam athisreshtame (യേശുവിൻ നാമം അതിശ്രേഷ്ടമേ)
 • Yeshuvin naamam en yeshuvin naamam (യേശുവിൻ നാമം എൻ യേശുവിൻ നാമം എൻ)
 • Yeshuvin naamam madhurima naamam (യേശുവിൻ നാമം മധുരിമ നാമം ഇണയില്ലാ നാമം)
 • Yeshuvin naamam manoharam (യേശുവിൻ നാമം മനോഹരം)
 • Yeshuvin naamam uyarnathu (Jesus name above) (യേശുവിൻ നാമം ഉയർന്നത് രക്ഷകനേശു)
 • Yeshuvin naamam vijayikkatte (യേശുവിൻ നാമം വിജയിക്കട്ടെ സാത്തന്യ)
 • Yeshuvin naamathinaaradhana (യേശുവിൻ നാമത്തിനാരാധനാ)
 • Yeshuvin pinpe pokanurachu (i have) (യേശുവിൻ പിൻപെ പോകാ)
 • Yeshuvin pinpe pokum njangal jayathin (യേശുവിൻ പിൻപെ പോകും ഞങ്ങൾ ജയത്തിൻ)
 • Yeshuvin pinpe poyidum njaanum (യേശുവിൻ പിൻപേ പോയിടും ഞാനും)
 • Yeshuvin rakthathal vendedukka (യേശുവിൻ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്ക​പ്പെട്ടവർ)
 • Yeshuvin sakshikal (poyidaam naam) (യേശുവിൻ സാക്ഷികൾ (പോയിടാം നാം))
 • Yeshuvin sakshikal naam (യേശുവിൻ സാക്ഷികൾ നാം സുവിശേഷത്തിൻ)
 • Yeshuvin sakshikal namal avante (യേശുവിൻ സാക്ഷികൾ നമ്മൾ അവന്റെ)
 • Yeshuvin sakshiyai pokunnu (യേശുവിൻ സാക്ഷിയായ് പോകുന്നു ഞാനിന്നു)
 • Yeshuvin senakal naam jayam (യേശുവിൻ സേനകൾ നാം ജയം നമുക്കുണ്ടല്ലോ)
 • Yeshuvin sneham maarukilla (യേശുവിൻ സ്നേഹം മാറുകില്ല)
 • Yeshuvin sneham ruchicharinjor than (യേശുവിൻ സ്നേഹം രുചിച്ചറിഞ്ഞോർ തൻ)
 • Yeshuvin snehamo pavanamam (യേശുവിൻ സ്നേഹമോ പാവനമാം)
 • Yeshuvin snehamo shaashva (യേശുവിൻ സ്നേഹമോ ശാശ്വതാമാം)
 • Yeshuvin snehamorthaal (യേശുവിൻ സ്നേഹമോർത്താൽ)
 • Yeshuvin snehathal ennullam pongunne (യേശുവിൻ സ്നേഹത്താൽ എന്നുള്ളം പൊങ്ങുന്നേ)
 • Yeshuvin swram kelka (യേശുവിൻ സ്വരം കേൾക്ക)
 • Yeshuvin thiru paadathil (യേശുവിൻ തിരുപാദത്തിൽ ഇരുന്നു കേൾക്ക നാം)
 • Yeshuvin thirusabaye prishudha (യേശുവിൻ തിരുസഭയേ പരിശുദ്ധ ആലയമേ)
 • Yeshuvin vazhikal (യേശുവിൻ വഴികൾ തികവുള്ളത്)
 • Yeshuvin veerare purrappeduveen (യേശുവിൻ വീരരേ പുറ​പ്പെടുവീൻ)
 • Yeshuvinaay njaan kaanunnu (യേശുവിനായ് ഞാൻ കാണുന്നു)
 • Yeshuvinaayen jeevitham nalkamen (യേശുവിനായെൻ ജീവിതം നല്‍കാമെൻ)
 • Yeshuvine njaan sthuthichidate (യേശുവിനെ ഞാൻ സ്തുതിചിടട്ടെ നന്ദിയേടെന്നും)
 • Yeshuvinte rakthathal vendedukapetatham (യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്ക​പ്പെട്ടതാം)
 • Yeshuvinte sannidhiyil vannidunnu (യേശുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വന്നിടുന്നു ഞാൻ)
 • Yeshuvinte thiru naamathinu (യേശുവിന്റെ തിരുനാമത്തിനു എന്നുമെന്നും സ്തുതി)
 • Yeshuvnnarikil vaa paapee (യേശുവിന്നരികിൽ വാ പാപീ)
 • Yeshuvodu chernirippathethra modame (യേശുവോടു ചേർന്നിരിപ്പതെത്രെ മോദമേ)
 • Yisrayelin daivam rakshakanay (യിസ്രായേലിൻ ദൈവം രക്ഷകനായ്)
 • Yisrayelin daivame nee meghatheril (യിസ്രയേലിൻ ദൈവമെ നീ മേഘത്തേരി)
 • Yisrayelin naadhanaayi vaazhum (യിസ്രയേലിൻ നാഥനായി വാഴുമേക ദൈവം)
 • Yisrayelin raajaave en daivamam (യിസ്രായേലിൻ രാജാവേ എൻ ദൈവമാം യഹോവേ)
 • Yisrayelin shree Yahova ennidayan (യിസ്രയേലിൻ ശ്രീയഹോവ എന്നിടയനതുമൂലം)
 • Yisrayelin sthuthikalil vasippavane (യിസ്രയേലിൻ സ്തുതികളിൽ വസിപ്പവനെ)
 • Yogyathayillatha sthanathe enne (യോഗ്യതയില്ലാത്ത സ്ഥാനത്ത് എന്നെ)
 • Yorddan naditheeram kaviyumpol (യോർദ്ദാൻ നദിതീരം കവിയുമ്പോൾ-മനമെ)
 • Yorddanakkare kaanunnuyen (യോർദ്ദാനക്കരെ കാണുന്നുയെൻ)
 • Yorddanakkare pokumbol (യോർദ്ധാനക്കരെ പോകുമ്പോൾ)
 • Yudakulapalakanay piranna rajave (യൂദകുലപാലകനായ് പിറന്ന രാജാവേ-വീണ്ടും)
 • Yuddhaveeran yeshu ente kudeyullathaal (യുദ്ധവീരൻ യേശു എന്റെ കൂടെയുള്ളതാൽ)
 • Malayalam Song Lyrics (T-Y)